Anneke Jongelie

-tekstredacteur-

Redigeren van een tekst

- ik verbeter spelfouten, taalfouten en typfouten

Redigeren van een manuscript   

- ik verbeter spelfouten, taalfouten en typfouten, ook let ik op stijl, inhoud van het verhaal, perspectief en personages

Corrigeren van geredigeerde tekst (persklaar maken)

- ik kijk naar typfouten en onjuiste zinsafbrekingen

Meelezen en beoordelen van een manuscript/verhaal 

- is het geschikt om uit te geven?

 

Leesrapport van een manuscript    

- ik schrijf een uitgebreid rapport over structuur, stijl, perspectief en personages - inclusief uitgeefadvies

Begeleiden van het schrijfproces

- ik help u bij het hele proces, van idee tot persklaar maken 

 

Teksten graag als volgt aanleveren: papierformaat A4 - enkelzijdig geprint - marges 3cm - regelafstand 1.5 - lettertype Times New Roman - lettergrootte 12